Qcodes v.5.5

Cách thay đổi icon loading trong Qcodes v55

Qcodes ver 5.5 có 6 biểu tượng loading

Để cài đặt, sau khi đăng nhập tài khoản admin, bạn vào menu Settings/V5.5 Settings .

Ở mục Loading bạn tích chọn vào icon nào mà bạn muốn sử dụng cho toàn bộ hệ thống sau đó nhấn nút “Save” để lưu cài đặt.