Qcodes V5 khác v4 những gì?

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giao diện

Kho giao diện trang chủ lớn đảm bảo đỡ trùng giao diện hơn so với v4, có trang terms + policy với nội dung có thể chỉnh sửa riêng. Có tùy chọn thay đổi màu sắc chính bên trong trang quản lý.
Admin, group, member, publisher đăng nhập chung một link & thống nhất giao diện quản lý.

Có giao diện cho publisher đăng ký + sau khi đăng ký (Trang riêng có dashboard, có invoice, có list offer, có api offer,... như một network thật). Hoàn toàn có thể cho network check.

Dashboard + Chat leading

Thêm biểu đồ đường của lead + giá trị, bản đồ số lượng lead theo quốc gia.
Thêm offer lead comming (Khung giờ offer hay lead trong ngày + Tùy chọn cho phép member nào được xem ).

Thêm icon chat, leading làm gọn + lead delay. Tùy chọn 5 âm thanh kêu lead khác nhau.
Tùy chọn bật xem lead all hoặc chỉ member đó

Network

Tích hợp nhiều hệ thống + network add auto network với các biến sẵn, api gắn liền network.
Phân biệt tên net của admin và của member (Với một số admin không muốn hiện tên net trong các trang của member)

Tùy chọn ẩn/hiện ref cho từng network (v4 là chung cả hệ thống)
Tùy chọn giá trị click id (Chỉ số , chỉ chữ hoặc cả số và chữ) cho từng network riêng

Pass tracking nhiều và thông minh hơn v4 : Sub,Pubid ID, Source ID, App name,Bundleid ,Sitename, IDFA,GAID . Site sẽ random theo cấu trúc cho sẵn nếu tool không truyền qua. Nếu tool có truyền thì ưu tiên lấy giá trị của tool. Có thể pass device để thống kê xem máy nào lead nhiều máy nào lead kém.

KEY POSTBACK áp dụng cho riêng từng network. Thêm biến trả về (Response text) cho từng network

Tùy chọn đếm IP full hoặc unique IP, cài đặt thời gian check CR, tự động block link click khi CR thấp quá , tự động block link lead khi CR cao quá , block link lead khi trùng dải IP Tự động pause offer không lead,....

Tự động quét và add offer mới thông qua API theo cài đặt sẵn.

Offer

Thêm trực tiếp biến get vào tracking link (Ví dụ : &aff_sub={clickid}&subid={subpubid}&source={sourceid}&sub3={idfa}&sub4={gaid})

Chia làm 3 mục offer List working, list new và list old.
Giao diện add/sửa offer trực quan hơn. Tối ưu bảng danh dách offers. Thêm bộ lọc & tối ưu tìm kiếm.

Tối ưu API thêm bộ lọc chuẩn (loại agent, trạng thái, quốc gia, cấm quốc gia, min + max payout)

Thêm chức năng Import IP lead để giữ lại IP đã lead offer đó từ version cũ hoặc từ hệ thống khác

Account

Tài khoản ở v5 được chia làm 2 loại: Tài khoản member cheat và tài khoản publisher. Mỗi loại tài khoản có giao diện riêng

Report

Tối ưu các report click, lead

Thêm report top(group, member, network, offer,...). Report %CR trong khoảng thời gian tự chọn, alert cr theo %

Thêm report top Device. Giúp admin thống kê xem máy (thiết bị) nào lead nhiều nhất (iphone nào lead nhiều)

Xuất dữ liệu IP, IDFA, GAID, Source, Pubid đã lead theo member/khoảng thời gian ra file txt. Báo cáo agent click

Tool

Check IP ssh đã làm được xây dựng lại giúp tốc độ check cực nhanh, có tùy chọn check all, check theo net hoặc theo ID offer.
Thêm chức năng backup cơ sở dữ liệu cho admin chủ động backup.

Update theo các phần,có mã code update và update trực tiếp ngay trên site , không cần liên hệ support

Settings

Gộp tất cả các setting vào một trang
Có tùy chọn ẩn hiện "power by F1Offers" trên trang chủ. Site https://f1offers.com/ được xây dựng để giúp một số admin bị network thắc mắc là đang dùng dạng code tracking gì, ai cần có thể show ra. Mặc định là ẩn.