Điều khoản sử dụng

Cam kết của người sử dụng:

Bằng việc truy cập và sử dụng dịch vụ qua website và trang facebook (www.facebook.com/qcodes.net) của chúng tôi, bạn cam kết đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với những điều khoản sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của https://qcodes.net cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng dịch vụ trên website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Điều khoản sử dụng” của từng website mà bạn đang truy cập.

Bạn hiểu rõ và cam kết việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện và do chính bạn với tư cách là chủ thực hiện.

Bạn cam kết không sử dụng dịch vụ từ Qcodes với các mục đích mà pháp luật Việt Nam không cho phép hoặc phục vụ mục đích kinh doanh không lành mạnh.

Bạn tự chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc sự cố khi tương tác với những người dùng khác của dịch vụ. Chúng tôi không có nghĩa vụ trong việc giám sát và giải quyết các tranh chấp liên quan bạn và những người dùng khác của dịch vụ.

Quyền riêng tư của người sử dụng:

Đã được chúng tôi quy định rõ trong “Chính sách bảo mật”.

Từ chối trách nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi sử dụng dịch vụ do người sử dụng không phải là chính chủ sử dụng.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì liên quan đến các thiệt hại về quyền lợi của bạn do các nguyên nhân sau:

– Thiệt hại do lỗi vô ý hay cố ý của bạn: bạn nhấn nút xoá nhầm dữ liệu, tự ý chỉnh sửa code, script mặc định của Qcodes, để lộ thông tin tài khoản hoặc thông tin tài khoản có thể đoán được một cách dễ dàng.

– Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát:  đường truyền internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công…

– Thiệt hại do Bên thứ Ba: Lỗi từ nhà cung cấp hosting, các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Chính sách hoàn tiền:

Sau khi bạn thanh toán, vì một lý do nào đó bạn không muốn sử dụng nữa, bạn có quyền thông báo lại với chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp nhận, phân loại và thông báo đến bạn hướng giải quyết thỏa đáng nhất.

 

 

Cập nhật lần cuối: 17/04/2023