Thuê site offer Qcodes

Solo
810.000 đ
/ Năm

Tặng 3 giao diện ở trang chủ ngẫu nhiên

Thống kê số liệu , Biểu đồ lead, biểu đồ click

Bản đồ lead theo quốc gia

Bảng leading hiển thị thông tin đang lead ( Khoảng thời gian lead so với hiện tại + Thông tin cơ bản + Thời gian delay từ lúc click đến lúc lead)

Hỗ trợ network (Nhà quảng cáo) Banner & OfferWall

Quản lý Network, hỗ trợ thêm thông tin tự động với các biến/ thông số như clickid, postback, source, idfa/gaid,...Rate

Hỗ trợ offer với link thường và smartlink

Quản lý Offers, Thêm offer một click thông qua API (> 500 api đang có sẵn)

Hỗ trợ loại offer iOS, offer Android, offer PC (Survey, Email submit,...)

Link làm việc cho offer PC, OfferWall

Báo cáo offers, Report CR (Theo khoảng thời gian + % cài đặt + cảnh báo màu )

Báo cáo Tracking (Click, Lead): UserAgent,IP , Country, Pub/Subid, Source, idfa, gaid, payout, device, ...

Báo cáo Top offers, networks

Xuất link nhanh offer, RRS, IP, IDFA, GAID, Source, Pub/Subid ra file .txt

Lịch sử hoạt động, Nhập IP đã lead

Cài đặt trang chủ, cài đặt hệ thống chặn, tiền tệ, session đang đăng nhập,....

Xuất api cho tool ngoài

Tự động tạo postback link kèm khoá bảo mật

Pass Tracking các thông số

Tự động chặn truy cập theo quốc gia, chặn offer đã click (Bật-Tắt) , đã lead (Bật-Tắt theo 3 loại)

Thông báo leading qua Telegram (Yêu cầu vps của Qcodes)

Yêu cầu làm API network chưa có sẽ kèm phí

Không thuê lẻ theo tháng

Ultimate
4.860.000 đ
/ Năm

TOÀN BỘ CHỨC NĂNG CỦA BẢN PRO

Tặng thêm 1 giao diện giá 200.000 đ tuỳ chọn trong kho theme

Thông báo leading qua Telegram

Chặn IP lead theo dải IP

Tự động thêm offer liên tục từ network thông qua api (24/24) theo cài đặt