Mua VPS hosting

Thông tin về VPS, nâng – hạ, hoàn tiền vui lòng đọc thông tin ở phía cuối trang.

Dùng thử miễn phí (tối đa 3 ngày) bất kỳ gói nào, để chọn gói phù hợp với bạn chạy.

Gói 1
27.500 đ
/ Tháng (Bill 12 tháng)

30.000 ₫ / 1 Tháng

87.000 đ / 3 Tháng (-3%)

169.000 đ / 6 Tháng (-6%)

330.000 đ / 12 Tháng (-8%)

Gói 3
147.000 đ
/ Tháng (Bill 12 tháng)

160.000đ / 1 Tháng

465.000đ / 3 Tháng (-3%)

902.000đ / 6 Tháng (-6%)

1.760.000đ / 12 Tháng (-8%)

Gói 4
386.000 đ
/ Tháng (Bill 12 tháng)

420.000 ₫ / 1 Tháng

1.222.000 đ / 3 Tháng (-3%)

2.368.000 đ / 6 Tháng (-6%)

4.636.000 đ / 12 Tháng (-8%)

Gói 6
910.000 đ
/ Tháng (Bill 12 tháng)

990.000đ / 1 Tháng

2.880.000đ / 3 Tháng (-3%)

5.583.000đ / 6 Tháng (-6%)

10.929.000đ / 12 Tháng (-8%)

Gói 7
1.093.000 đ
/ Tháng (Bill 12 tháng)

1.188.000 ₫ / 1 Tháng

3.457.000 đ / 3 Tháng (-3%)

6.700.000 đ / 6 Tháng (-6%)

13.115.000 đ / 12 Tháng (-8%)

Gói 9
1.573.000 đ
/ Tháng (Bill 12 tháng)

1.710.000đ / 1 Tháng

4.978.000đ / 3 Tháng (-3%)

9.648.000đ / 6 Tháng (-6%)

18.880.000đ / 12 Tháng (-8%)

Gói 10
1.888.000 đ
/ Tháng (Bill 12 tháng)

2.052.000đ / 1 Tháng

5.973.000đ / 3 Tháng (-3%)

11.578.000đ / 6 Tháng (-6%)

22.663.000đ / 12 Tháng (-8%)

Gói 12
2.719.000 đ
/ Tháng (Bill 12 tháng)

2.956.000đ / 1 Tháng

8.602.000đ / 3 Tháng (-3%)

16.672.000đ / 6 Tháng (-6%)

32.635.000đ / 12 Tháng (-8%)

Thông tin VPS:

  • Backup dữ liệu hằng ngày, có 3 bản backup vào 3 ngày gần nhất, đa số backup vào lúc 1h đến 3h sáng (giờ Việt Nam).
  • Không giới hạn số lượng site Qcodes đặt vào 1 vps.
  • Cài đặt site, kiểm tra, sửa lỗi, bảo trì suốt quá trình sử dụng.
  • Không có số nhân và ram rõ ràng giữa các gói. Các gói được phân chia ra theo sức mạnh chịu tải khi các site thuộc gói đó chạy, bạn có thể chọn gói thấp chạy thử và nâng dần lên gói cao hơn (có bù trừ tiền đã thanh toán) hoặc theo tư vấn.

Lưu ý:

  •  1 tháng là 30 ngày.
  • VPS root do bên mình quản lý, được tuỳ chỉnh để phù hợp chạy site offer Qcodes. Tại giao diện quản trị host của Qcodes, bạn chỉ có thể thêm tên miền, thêm cơ sở dữ liệu (MySQL), có tài khoản FTP để vào quản lý file, chứ KHÔNG có giao diện quản trị chuyên dụng (như Cpanel, DirectAdmin, Vestacp,…) và KHÔNG được tuỳ chỉnh sâu vào VPS. Do vậy bạn không mua vps này nếu muốn tuỳ chỉnh nhiều thứ (dev) liên quan đến VPS.

Hoàn tiền ( Không áp dụng gói 1 và 2), trừ tiền nâng cấp:

  • Nâng gói: Tiền đã chạy sẽ nhân theo giá ngày, kể từ ngày mua. Gói mới sẽ tính tiền giá theo gói mới trừ tiền thừa.
  • Hạ gói : Tiền đã chạy sẽ tính theo tháng chẵn làm tròn lên. Tiền dư có thể quy đổi ra ngày thuê thêm vps hoặc hoàn trả lại cho bạn qua chuyển khoản.
  • Hoàn trả tiền: Tiền đã chạy sẽ tính theo tháng chẵn làm tròn lên (Không áp dụng gói 1 và 2).

Ví dụ

Bạn mua vps gói 4, thời hạn 6 tháng với giá tiền 2.520.000 đ, sau khi chạy được 15 ngày:

Nếu bạn muốn nâng gói:

Tiền thừa của bạn là 2.520.000 – 15*(420.000/30) = 2.310.000 đ. (trừ 15 ngày sử dụng).

Giờ bạn nâng lên gói 5 thời gian 6 tháng, giá 4.740.000đ, thì bạn sẽ cần trả thêm 4.740.000 – 2.310.000 = 2.430.000đ.

Thời gian 6 tháng này sẽ tính từ thời điểm bạn nâng.

Nếu bạn muốn hạ gói:

Tiền thừa của bạn là 2.520.000 – 420.000 = 2.100.000 đ. (trừ 1 tháng sử dụng).

Giờ bạn hạ xuống gói 3 thời gian 6 tháng, giá 900.000đ , thì bạn thừa 2.100.000 – 900.000 = 1.200.000đ.

Thời gian gói mới tính từ thời điểm bạn hạ.

Số tiền thừa 1.200.000đ này bạn có thể nhận lại chuyển khoản hoặc mua thêm thời gian sử dụng.

6 tháng chỉ là ví dụ, còn bạn thuê thêm hay bớt bao nhiêu tháng cũng đc,

Nếu bạn muốn hoàn tiền:

Tiền thừa của bạn là 2.520.000 – 420.000 = 2.100.000 đ. (trừ 1 tháng sử dụng).

Số tiền này sẽ được bên mình chuyển khoản cho bạn và ngưng dịch vụ.

Nếu bạn muốn hạn vps theo hạn site, Qcodes cộng hoặc trừ theo giá ngày của gói để khớp với hạn sử dụng site. Tiền thừa sẽ được chuyển lại.