Chính sách bảo mật

https://qcodes.net (gồm cả nền tảng website, mobile website)  sau đây gọi chung là “Qcodes”, cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng.

Thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn bao gồm tên facebook và link cá nhân facebook, khi bạn nhắn tin trên trang facebook (www.facebook.com/qcodes.net) hỗ trợ bán hàng và mua hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ tại qcodes.net để phục vụ việc hỗ trợ sau bán hàng, như hỗ trợ sử dụng website, gia hạn website,…

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới vai trò trang facebook (www.facebook.com/qcodes.net) .

Chia sẻ thông tin cá nhân:

– Ngoại trừ các trường hợp về “Sử dụng thông tin cá nhân” như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân quý khách ra ngoài.

– Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

  1. Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
  2. Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật;
  3. Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân cho bạn.

Thông tin khác

Ngoài ra  Qcodes còn có thể có thông tin sau :

– Domain sử dụng chạy site.

– Hosting mua bên Qcodes hoặc mua bên ngoài nhưng cung cấp thông tin cho Qcodes nhằm hỗ trợ cài đặt, bảo trì, sửa đổi website.

Các thông tin này đều được bảo mật và không chia sẻ tương tự như thông tin cá nhân.

Thay đổi về chính sách:

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong “Chính sách bảo mật” mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của Qcodes cũng như nhu cầu được phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

 

Cập nhật lần cuối: 17/04/2023.