Qcodes v.5.5

Cách xem báo cáo %CR của sourceID, SubID/PubID trên site offer Qcodes v55

Ngoài báo cáo %CR theo offer như đã có trước đó, giúp các admin offer kiểm soát %cr của offer tốt với network, qcodes ver 5.5 thêm 2 mục báo cáo %cr theo sourceID và  SubID/PubID.

Để xem báo cáo, admin vào menu Reports/ Report CR (B) để xem.Tại đây admin có thể chọn khung giờ báo cáo, và số % để cảnh báo . Mặc định số % cảnh báo là 5%, admin có thể chỉnh cao hơn hay thấp hơn tuỳ vào yêu cầu của network hoặc mong muốn xem báo cáo. Sau khi tính ra %cr, các srcID hoặc subpubID nào có %cr cao hơn số %cảnh báo đã đặt thì sẽ có màu vàng, ngược lại sẽ có màu xanh lá cây. Lưu ý cảnh báo này chỉ để hiển thị cho admin thấy và quản lý click/ lead.

Dưới đây là hình ảnh demo báo cáo %cr của sourceID. Nghĩa là sourceID đã lead offer gì và lead/click bao nhiêu lần offer đó.

Hình ảnh báo cáo %CR của sourceID

Dưới đây là hình ảnh demo báo cáo %cr của SubID/PubID. Nghĩa là SubID/PubID đã lead offer gì và lead/click bao nhiêu lần offer đó.

Hình ảnh báo cáo %CR của SubID/PubID

Và cũng như phiên bản trước, Report CR này chỉ báo cáo các offer banner, các network offerwall không có báo cáo.