Qcodes v.5.5

Cách đổi sang giao diện tối trên site offer Qcodes v55

Ngoài 6 bộ màu chủ đạo (v55 đã sửa lỗi một số site màu chủ đạo hay bị mất, và hoàn thiện rõ màu hơn ở các menu, ver trước nhiều menu vẫn lẫn lộn màu), qcodes v55 thêm giao diện tối và bộ hình nền cho menu và thân trang.

Để chuyển sang giao diện tối, admin vào menu Settings/ v55 Settings, sau đó để mục Dark mode là ON , nhấn Save và load lại trang để thấy thay đổi.