Qcodes v.5.5

Xem offer nào lead với số lượng bao nhiêu trong khung giờ 0-24h theo ngày.

Qcodes v55 có thêm một chức năng mới giúp admin theo dõi giờ thường lead của offer, đó là Report Timelead.

Để vào Report Timelead, admin vào menu Reports/Report Timelead. Sau đó chọn ngày và xem báo cáo. Báo cáo sẽ tách thành 12 khung giờ và đếm số lead của mỗi offer được lead trong khung giờ đó theo ngày đã chọn.