FAQ

Qcodes là gì?

Qcodes là giải pháp tiếp thị liên kết giúp bạn theo dõi, phân tích và tối ưu hóa kết quả tiếp thị hiệu suất của bạn trong thời gian thực.

Với kinh nghiệm 6+ năm code site offer, chúng tôi tạo ra một nền tảng cho phép bạn quản lý chiến dịch (Offers – Campaign), quản lý nhóm thành viên/thành viên (Groups, members), quản lý các nhà quảng cáo (Network), các báo cáo (Report), pass link,…. theo cách hiệu quả nhất.

Tên miền (Domain) là gì ?

Tên miền là sự nhận dạng vị trí của một máy chủ (server) trên mạng Internet, là địa chỉ website của bạn, ví dụ abc.com , qcodes.net,… Khi người dùng trên toàn cầu gõ địa chỉ đó sẽ nhận được dữ liệu đã lưu trên máy chủ đó.
Domain bao gồm 2 phần, thứ nhất là tên và thứ hai là đuôi.
Qcodes có thể mua hộ bạn domain nếu bạn chưa hiểu rõ, bạn có thể xem bảng giá tại đây

Điều kiện chọn domain là domain đó chưa được ai sở hữu.

Hosting là gì

Là nơi máy chủ lưu trữ code, hình ảnh, các file liên quan, lưu trữ cở sở dữ liệu được sinh ra trong quá trình làm.
Cụ thể như là các ip đã lead, các click, các offer và chi tiết của chúng, thông tin và điểm của member… Đều được lưu trữ và xử lý tại hosting.
Qcodes có hai loại hosting:
+ Vps shared : Hosting dùng chung tài nguyên, tức là có một máy chủ to rồi chia ra các gói con (Chung CPU + ram)
+ Vps: Hosting dùng riêng, mỗi một vps có CPU + Ram riêng.

Bảng giá vps bạn có thể tham khảo tại đây