Qcodes v.5.5

Xem offer nào lead với số lượng bao nhiêu trong khung giờ 0-24h theo ngày.

Qcodes v55 có thêm một chức năng mới giúp admin theo dõi giờ thường lead của offer, đó là Report Timelead. Để vào Report Timelead, admin vào menu Reports/Report Timelead. Sau đó chọn ngày và xem báo cáo. Báo cáo sẽ tách thành 12 khung giờ và đếm số lead của mỗi offer được lead trong khung giờ đó theo…

Tiếp tục đọc

Qcodes v.5.5

Cách xem báo cáo %CR của sourceID, SubID/PubID trên site offer Qcodes v55

Ngoài báo cáo %CR theo offer như đã có trước đó, giúp các admin offer kiểm soát %cr của offer tốt với network, qcodes ver 5.5 thêm 2 mục báo cáo %cr theo sourceID và  SubID/PubID. Để xem báo cáo, admin vào menu Reports/ Report CR (B) để xem.Tại đây admin có thể chọn khung giờ báo cáo, và số…

Tiếp tục đọc

Qcodes v.5.5

Cách thay đổi icon loading trong Qcodes v55

Qcodes ver 5.5 có 6 biểu tượng loading Để cài đặt, sau khi đăng nhập tài khoản admin, bạn vào menu Settings/V5.5 Settings . Ở mục Loading bạn tích chọn vào icon nào mà bạn muốn sử dụng cho toàn bộ hệ thống sau đó nhấn nút “Save” để lưu cài đặt.