Bảo trì đã kết thúc

Thông báo: Cập nhật tất cả các máy chủ

Để chuẩn bị cho Qcodes phiên bản 5.5 sắp tới, Qcodes cần cập nhật tất cả các máy chủ, từ riêng cho đến chung.
Thường sẽ cập nhật vào buổi tối từ 20h-23h các ngày và không báo trước.

Các site nằm trên máy chủ thuê bên Qcodes riêng sẽ mất khoảng 10- 20 phút ngưng truy cập site.
Các site chạy host chung thì sẽ mất khoảng 30 phút - 1 tiếng ngưng truy cập site.

Ở một số máy chủ, Qcodes cần thay thế địa chỉ IP, các tên miền do Qcodes quản lý (Hoặc được quản lý thông qua cloudflare) thì Qcodes sẽ chủ động trỏ ip lại. Còn các tên miền do bạn quản lý nếu đột nhiên không vào được site vui lòng nhắn tin lên page Qcodes để nhận thông tin trỏ tên miền.

Rất mong các admin thông cảm!