Blog

Các thay đổi ở phiên bản Qcodes v.5.5 so với v5

Qcodes v5.5 có gì mới

  • Loại bỏ icon loading qcodes cũ, thay vào đó là 6 icon loading do admin tuỳ chọn cài đặt (chi tiết).
  • Hoạt động trên ipv6 (IPv6 là gì?).
  • Thêm báo cáo %CR theo SourceID, Sub/PubID (Chi tiết).
  • Thêm chức năng Report Timelead: Xem offer nào lead với số lượng bao nhiêu trong khung giờ 0-24h theo ngày.(Chi tiết)
  • Thêm giao diện tối, thêm các hình nền ở menu và thân trang, giúp admin không bị nhàm chán.(Chi tiết)
  • Thêm cài đặt Bật/ Tắt mục chat.
  • Thêm tuỳ chọn check geo (Maxmind,ip2location,Brightdata,Cloudflare) (Chi tiết)
  • Thêm chức năng chuyển hướng khi đi link nếu bị lỗi.
  • Thêm chức năng Copy offer chỉ với một nút.
  • Thêm menu api để hiển thị sẵn các link api cho tool bên ngoài (lấy offer, auto click,…).
  • Thêm thông báo lead qua kênh Telegram.
  • Thêm thông báo leading ở bất kỳ menu nào .
  • Gộp 2 menu báo cáo click banner và lead banner thành Report tracking. (Thêm mục lọc lead – click ngay đầu tiên ở bộ lọc). Đổi màu chữ của lead thành màu cam, click là màu đen.
  • Thêm tìm kiếm theo Sub/PubID, SourceID, IDFA_GAID, BundleID, SiteName ở bộ lọc report lead – click.
  • Thêm ngôn ngữ trình duyệt, thành phố, postcode vào báo cáo tracking.
  • Thêm bypass địa chỉ IP, Quốc gia, UserAgent vào tracking link.
  • Thêm mật khẩu khi truy cập Lists (offer banner hoặc offerwall cho admin chạy offer PC ).
  • Thêm 8 tên tracking tuỳ chọn (Thay vì “Click” như ở v5 ): Go, Track, Link,….

Thay đổi ở system settings

Các mục sau được áp dụng vào mỗi network, chứ không phải chung toàn bộ hệ thống nữa:

 • Key tracking link: Mỗi network sẽ có thể cài đặt key tracking khác nhau.
 • Check lead type : Mỗi network có thể cài đặt loại check lead khác nhau (Offer + IP lead, Offer+Source Lead + IP Lead, Network)
 • Check lead: Loại bỏ yes-no, thay vào đó nếu mục “Time check Lead (Day)” ở chỗ sửa network là 0 thì sẽ là Không check, còn > 0 thì check theo ngày ( Ví dụ điền 30 thì là check lead – theo loại check lead trong 30 ngày)
 • Check click: Loại bỏ yes-no, thay vào đó nếu mục “Time check Click (Minutes)” ở chỗ sửa network là 0 thì sẽ là Không check, còn > 0 thì check theo phút ( Ví dụ điền 30 thì là check click theo IP trong 30 phút)
 • Check CR (%cr in network): Loại bỏ yes-no, thay vào đó là mục “Time check CR (Hour)” ở chỗ sửa network là 0 thì sẽ là Không check.
 • Check country: Áp dụng vào mỗi network
 • Check aff : Loại bỏ yes-no, thay vào sẽ luôn check member
 • Check cap: Loại bỏ yes-no, thay vào đó sẽ tình theo từng offer, trong menu sửa offer, nếu mục “Hourly cap”  và “Daily cap”  là 0 thì sẽ là Không check.
 • Check black list: Áp dụng vào mỗi network

Pass Appname và BundleID random theo thứ tự

Nếu như ở phiên bản trước, 2 thông số này sẽ random độc lập với nhau, thì ở phiên bản 5.5 này, sẽ ưu tiên lấy vị trí random theo appname trước, từ đó truy thứ tự từ trái qua phải để lấy bundleid.

Ví dụ:

Điền ở network:

sub3=appname1,appname2,appname3,appname4

sub4=com.google.ios.youtube,com.ss.iphone.ugc.Ame,com.popsworldwide.popskids,vn.dzones.viehub

Kết quả khi chạy tracking:

Nếu random appname ra sub3=appname2 thì sub4 sẽ là com.ss.iphone.ugc.Ame (Vị trí thứ 2 của appname).

Nếu random appname ra sub3=appname4 thì sub4 sẽ là vn.dzones.viehub (Vị trí thứ 4 của appname).

Nếu BundleID bị pass thiếu so với appname thì khi gặp thứ tự không tồn tại, bundleID sẽ được lấy random.

Qcodes sửa lỗi cũ

 • Sửa lỗi không đăng nhập được, không thêm được offer, không thêm được member do site chưa nâng SSL nhưng trình duyệt tự chuyển https (SSL).
 • Sửa lỗi màu chủ đạo vả thỉnh thoảng mất màu chủ đạo cài đặt ở admin.
 • Sửa lỗi không đăng nhập được member từ vài trò admin với một số admin sử dụng host ngoài (stablehost,…)
 • Sửa lỗi không xoá được chat, leading ở bản nâng cấp gần đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *