ipv4 so với ipv6
Blog

IPv6 là gì? Sự khác biệt của IPv6 và IPv4

Địa chỉ IPv6 là gì? Để hiểu IPv6, Qcodes muốn nói về địa chỉ IP thông dụng mà các admin thấy quen thuộc, gọi là IPv4. IPv4 được biểu diễn dưới dạng 32-bit (4 byte) và chia thành 4 phần, mỗi phần gồm 8 bit, được phân tách bằng dấu chấm. Vài ví dụ về IPv4: 152.117.77.149 47.221.186.159 98.156.62.159 Các…

Tiếp tục đọc

Blog

SSL là gì?

  SSL (Secure Sockets Layer) là một công nghệ mã hóa dữ liệu được sử dụng để bảo vệ thông tin truyền tải qua internet. Nó tạo ra một kết nối an toàn giữa máy tính của người dùng và máy chủ web, đảm bảo rằng thông tin được truyền tải qua mạng là được mã hóa và an toàn.…

Tiếp tục đọc