Blog

Link DOC hướng dẫn sử dụng toàn bộ chức năng site Traffic.immo (Auto Click Offers)

https://docs.google.com/document/d/1PxXWR8Fhb2EpFUFMY0DUQY-VRH6yln0pVDiv2LPN2dc/edit

Link HD sử dụng toàn bộ chức năng , trong DOC sẽ ghi rõ cách dùng và giải thích rõ từng menu và từng chức năng , các admin đọc nếu không hiểu có thể liên hệ trực tiếp support để tư vấn
(14) Facebook