Thông báo

Cài đặt Chứng Chỉ SSL cho tất cả các domain

Do các trình duyệt đa số đã tự động chuyển hướng các domain từ http:// sang https:// ,nên từ ngày 31/11/2023, Qcodes cài đặt chứng Chỉ SSL cho tất cả các domain (được mua và quản lý bởi bên mình).

Các admin sử dụng phiên bản pro và unti nếu bên member load không ra offer, không hiển thị chat và leading thì báo domain cho support facebook, bên mình sẽ cập nhật code.

Để hiểu rõ hơn SSL là gì, mời bạn đọc bài viết này

Cảm ơn các admin.