Thông báo

Cài đặt Chứng Chỉ SSL cho tất cả các domain

Do các trình duyệt đa số đã tự động chuyển hướng các domain từ http:// sang https:// ,nên từ ngày 31/11/2023, Qcodes cài đặt chứng Chỉ SSL cho tất cả các domain (được mua và quản lý bởi bên mình). Các admin sử dụng phiên bản pro và unti nếu bên member load không ra offer, không hiển thị chat…

Tiếp tục đọc

Thông báo

System Trackie error Postback

Hiện tại tất cả Network đang sử dụng System Trackie đang lỗi không Send conversion về site offer , vì thế các admin đang làm việc với các Network sử dụng System Trackie thì liên hệ với admin Network để họ FIX Thank ALl !